Derving's Base

Well Sweep Out The Ashes

Rätta konferensen

Kan man se till att ha en lyckad konferens även fast man inte känner sina kollegor? Detta kan vara svårt att lyckas men man kan få till det. Tipset jag har till alla som är ansvariga för att planera en sådan konferens är att boka en konferensanläggning i Uppsala för att på den punkten kunna komma åt det hela på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Jag tycker också att man ska se till att inte bara se till att alla sedan trivs på festen eller konferensen utan man ska också inte glömma att det handlar om att minnas det i efterhand för att ha goda minnen med.