Derving's Base

Well Sweep Out The Ashes

Respons

Jag kan ibland fundera på saker man har sagt innan och vilken respons det har gett. Ibland har det ju fått en positiv respons, och ofta förstår jag faktiskt inte vad det är jag gör som får en positiv respons, bara att den kommer. Samtidigt får man ibland negativa reaktioner, och är lika oförstående. Jag antar att det är något som man lär sig allteftersom tiden går och man märker hur människor reagerar. Att kanske helt enkelt lära sig att läsa av situationen. Men det är väl något som kommer successivt.